Informační portály ve zdravotnictví

Seminář se uskuteční v Lékařském domě v Praze.