Elektronická zdravotní dokumentace

Seminář se koná v Lékařském domě v Praze