Seznam členů

Právnické osoby

Asseco Central Europe, a.s.
Centrum mezistátních úhrad
Česká lékarnická komora
Medicalc software, s. r. o.
Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE
Život 90, o. s.

Fyzické osoby

MUDr. Milan Cabrnoch
PasrmDr. Vladimír Finstrle
Ing. Marek Hampel
Karel Hana
Ing. Jiří Nekolář
Ing. Dan Ohnesorg
Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.
MUDr. Pavel Zubina
+ 14 členů kteří nesouhlasili se zveřejněním členství